monograf

tulisan, huraian, rencana, dan sebagainya berkenaan sesuatu perkara atau masalah yang khusus atau berkenaan sesuatu aspek daripada sesuatu bidang ilmu.

berkongsi