miniatur

1. lukisan (atau catan) yang sangat kecil, terutamanya lukisan seseorang;

2. salinan atau model sesuatu objek dalam bentuk yang dikecilkan;

3. (berkenaan (dengan) sesuatu yang ditiru) sangat kecil, kenit.

berkongsi