metonimi

(Linguistik) penggunaan nama sesuatu benda untuk merujuk benda lain yang sifatnya ada hubungan logiknya, misalnya bulan sabit merujuk kepada Islam.

berkongsi