metabolisme

(Biologi) proses kimia yang berlaku dalam semua sel hidup yang melibatkan pembinaan sebatian kompleks dan penguraiannya semula menjadi sebatian ringkas untuk menghasilkan tenaga;

memetabolismekan memproses makanan dan sebagainya secara metabolisme:
jika ubat itu diberikan dalam dos yang tinggi, hati mungkin tidak mempunyai enzim yang cukup untuk ~nya;
keupayaan tubuh untuk ~ makanan dan menghasilkan tenaga.

berkongsi