Mesdaq

akronim bagi Malaysian Exchange of Securities Dealing and Automated Quotation (Bursa Urus Niaga Sekuriti dan Sebut Harga Automasi Malaysia). mesej (msj)

1. pesanan (berita, kata-kata singkat) yang hendak disampaikan kepada seseorang dan sebagainya:
Don Norton mengingati ~ telefon yang telah diterimanya daripada pengurus itu;

2. sesuatu (gagasan, pengajaran, dan lain-lain) yang hendak disampaikan dalam sesuatu karya sastera dan lain-lain:
~nya jelas, mudah difahami dan perasaannya dipenuhi oleh nilai-nilai yang mulia;
dalam kelucuan pemerihalan ini jelas kepada kita ~ disebaliknya;

bermesejkan mempunyai atau mengandungi sesuatu sebagai mesej:
rakaman album-album yang ~ cinta dan kemanusiaan;
memperbanyak iklan yang ~ patriotisme.

berkongsi