mereka

= ~ itu kata ganti diri ketiga (untuk bilangan yang banyak), orang-orang itu.

berkongsi