menu

1. senarai masakan yang disajikan pada sesuatu hidangan atau yang boleh dipesan di restoran dan sebagainya;

2. (Komputer) butiran dalam sesuatu atur cara komputer yang boleh dipilih (oleh pengguna) untuk melaksanakan tindakan yang dinyatakan.

berkongsi