menjelis

[bahasa percakapan] cantik, molek;

= majlis II.

berkongsi