member

[bahasa percakapan] rakan, kawan baik:
dengan ~ inilah Ishak berbual panjang.

berkongsi