Melayu-Proto

penduduk asli Semenanjung Malaysia, yang tinggal berjiran dengan orang Melayu di negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor serta mempunyai banyak persamaan dengan orang Melayu dari segi adat resam dan kebudayaan.

berkongsi