mek

[Kelantan], [Terengganu] sebutan untuk orang perempuan.

berkongsi