mayang I

bunga kelapa (pinang, kabung, dan lain-lain) yang masih di dalam seludangnya;
~ mengurai rambut yang mengurai serta ikal;
ikal ~ ikal seperti mayang (rambut);
~ menolak seludang (peribahasa) orang yang melupakan jasa orang yang memeliharanya sejak kecil;
seludang menolak ~ (peribahasa) memegah-megahkan diri.

berkongsi