maya I

1. (sesuatu) yang kelihatannya ada tetapi sebenarnya tidak ada, bayangan, khayalan:
merenggangkan diri daripada ~ keduniaan yang penuh tipu daya;

2. berkaitan dengan komputer dan Internet:
universiti ~;
litar ~.

berkongsi