maun

binatang) yang memakan tumbuh-tumbuhan, herbivor.

berkongsi