maujud

[Arab] segala yang wujud sama ada yang zahir atau tidak:
segala yang diciptakan Allah adalah ~;

kemaujudan perihal (keadaan) maujud;
pemaujudan perbuatan (proses) menjadikan sesuatu benar-benar ada:
~ ini sangat ketara pada kanak-kanak.

berkongsi