mata II

semata-mata, semata
1. hanya, melulu:
burung itu hidup ~ bergantung pada ikan;

2. belaka, sama sekali:
berjaya atau tidak pelajaran yang diajarkan terpulanglah kepada guru ~.

berkongsi