masih I

1. lagi (dalam keadaan):
pintu ~ terbuka;
ia ~ muda;

2. = ~ lagi tinggal lagi:
beras ~ secupak lagi;

semasih [arkaik] selama (masih, belum).

berkongsi