mapan

1. tidak berubah-ubah (sudah diterima umum), mantap:
mengikut tafsiran yang mula ~ di kalangan budayawan kita di sini, budaya tinggi ialah budaya ilmu, pemikiran, dan teknologi;

2. sudah kukuh (kedudukannya), tidak goyah (sudah stabil, teguh, dikenali, dan sebagainya):
penulis baru akan banyak belajar daripada penulis yang sudah ~;
hasil ciptaan pengarang yang sedia ~;

memapankan memantapkan, mengukuhkan, menstabilkan sesuatu:
mereka harus berusaha untuk ~ kedudukan ekonomi keluarga terlebih dahulu;

kemapanan keadaan mapan, kemantapan:
tidak ada yang tidak boleh dipersoalkan sehingga ilmu dan teori bertentangan dengan ~;

pemapanan perihal (proses, perbuatan) memapankan sesuatu, pemantapan, pengukuhan, penstabilan.

berkongsi