mantera

kata atau ayat yang apabila diucapkan dapat menimbulkan kuasa ghaib (untuk menyembuhkan penyakit dan lain-lain), jampi;
membaca ~ mengucapkan mantera;

bermantera telah dimanterai;

memanterai mengenakan mantera pada:
Pak Sairun sedang ~ anaknya;

memanterakan membaca mantera untuk sesuatu supaya dapat menimbulkan kuasa ghaib (untuk menyembuhkan penyakit dan lain-lain):
maka Hajuman pun dalam antara buyung yang banyak itu dimanterakannya sebuah buyung.

berkongsi