mantap

1. tabah hati, tetap hati (fikiran), tetap setia:
orang ~;

2. tidak berubah-ubah, tetap, stabil:
langkahnya perlahan dan ~;
bahasa kita masih belum mencapai taraf yang ~, masih dalam pembentukan;

memantapkan menjadikan mantap (tidak berubah), menjadikan tetap, menstabilkan:
penerbitan kamus istilah juga akan ~ istilah-istilah yang dicipta;
penulis perlu ~ ideanya dalam penulisan karya mereka;

kemantapan perihal mantap (tidak berubah, tetap, stabil), kestabilan:
satu lagi hakikat yang asas dalam demokrasi di Malaysia ialah wujudnya idea kompromi yang sama menyumbang ke arah ~ demokrasi itu sendiri;

pemantapan perihal (perbuatan, usaha, dan sebagainya) memantapkan, proses menjadikan mantap, penstabilan:
dalam pada itu, tentu berlaku ~ dan pengayaan, sejajar dengan berkembangnya bahasa itu;

pemantap sesuatu yang digunakan untuk menetapkan (menstabilkan) letak sesuatu benda:
palang ~ .

berkongsi