mansuh

tidak berlaku lagi, batal, ditiadakan, terhapus;

memansuhkan menjadikan tidak berlaku (sah dan lain-lain) lagi, membatalkan, menghapuskan, meniadakan:
perjanjian ini boleh dimansuhkan pada bila-bila masa pun;

pemansuhan perbuatan (tindakan dan sebagainya) memansuhkan, pembatalan, penghapusan:
~ peperiksaan masuk ke sekolah menengah pada tahun 1964.

berkongsi