manifestasi

perbuatan (ucapan dan lain-lain) yang memperlihatkan (menjadikan nyata) sesuatu;

memanifestasikan melahirkan, memperlihatkan, menunjukkan, menjadikan nyata:
hasrat ini dimanifestasikan oleh seorang penulis yang tidak dikenali pada tahun 1814;
watak yang secara lebih giat ~ rasa kekecewaan;
dalam solatnya dia sentiasa ~ dan selalu pula membaharui ikrarnya kepada al-Khaliq;

termanifestasi terpancar:
hal ini ~ dalam amalan umat Islam tentang konsep sekolah agama;

pemanifestasian perihal (perbuatan, tindakan dan sebagainya) memanifestasikan:
karya sastera merupakan salah satu sumber kekayaan budaya dan wadah ~ pemikiran dan produk perilaku masyarakat.

berkongsi