mangsa

1. binatang yang menjadi korban (makanan) binatang buas:
harimau sedang menunggu ~nya;

2. [kiasan] orang atau barang yang menjadi korban kemalangan (kecurian, penipuan, kebakaran, peperangan, dan lain-lain), sasaran perbuatan jahat:
ibu tiriku menjadi ~ kebakaran itu;
mereka berdua ialah ~ Perang Dunia Kedua;

memangsakan menjadikan seseorang (sesuatu) sebagai mangsa, mengorbankan:
kemusnahan alam sekitar ~ manusia;

pemangsaan perihal (perbuatan, tindakan dan sebagainya) menyebabkan seseorang atau sesuatu menjadi mangsa:
~ jenis ini sangat biasa terdapat di kalangan sesetengah binatang;

pemangsa binatang yang memakan binatang lain:
harimau termasuk salah seekor binatang jenis ~.

berkongsi