mamak

1. [Minangkabau] saudara ibu yang laki-laki, bapa saudara:
ibunya telah menggunakan harta pesaka kerabat untuk menyekolahkannya, dengan keizinan Sutan Batuah, ~ Hanafi, abang ibunya;

2. [sastera lama] sebutan oleh raja kepada pembesar-pembesar negeri (menteri dan lain-lain):
~ menteri;
~ bendahara;

3. [arkaik] mak kecil, mak tua;

4. [bahasa percakapan] panggilan kepada lelaki India yang beragama Islam (terutamanya yang terlibat dengan perniagaan makanan dan sebagainya);
~ nenek = nenek ~ [Minangkabau]
a) penghulu adat;
b) orang tua-tua yang bijaksana.

berkongsi