makrifat

[Arab]

1. ilmu mengenali sesuatu;

2. (dalam ilmu tasawuf) ilmu mengenali hal kerohanian pada peringkat yang tertinggi atau sempurna;

bermakrifat
1. (dalam ilmu tasawuf) berfikir dalam-dalam tentang sesuatu, bertafakur;

2. mengetahui benar-benar:
bolehkah hamba ~ bahawa hamba akan mati bersama-sama dengan ibu hamba?

berkongsi