majistret

pegawai awam yang menjadi hakim di mahkamah majistret rendah, hakim rendah;
~ pekeliling hakim rendah yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat .

berkongsi