mahaguru

1. guru yang tertinggi pangkatnya di perguruan tinggi atau universiti, profesor;

2. ketua sesuatu kumpulan silat.

berkongsi