mad

[Arab] pemanjangan bunyi, bunyi pendek dijadikan bunyi panjang;

= maddah.

berkongsi