lokoh III

[Kelantan], [Terrenganu] lekang (berkenaan (dengan) isi buah-buahan):
rambutan ni manis tapi tidak ~.

berkongsi