lojing

tempat penginapan sementara dengan kadar bayaran tertentu:
elaun ~.

berkongsi