likenologi

cabang botani yang berkaitan dengan kajian tentang liken.

berkongsi