liang II

~-liuk = berliang-liuk = meliang-liuk berliuk-liuk (api pelita ditiup angin dan lain-lain):
batang padi meliang-liuk, berombak-ombak dilanda angin.

berkongsi