lenja III

[arkaik]

1. sejenis gelang-gelang atau simpai tempat menggantung barang (lampu dan lain-lain);

2. tempat meletakkan benda yang hendak dikandar.

berkongsi