lengkap

1. genap, tidak ada yang kurang:
lingkaran yang ~;

2. sedia dengan alat senjata dan lain-lain, cukup, sempurna:
aku lihat di sana sini orang Jepun ~ dengan alat senjatanya;

selengkap (dengan) sepenuh atau secukup (pakaian dan lain-lain):
Kasim menceritakan kisah Dolah ~nya;

berlengkap
1. bersiap sedia (dengan apa-apa yang perlu):
maka Demang Lebar Daun pun ~ hendak memandikan Sang SaPurba;

2. = berlengkapkan telah disediakan atau dipersiapkan dengan:
dengan ~ pengetahuan ini orang Belanda telah sanggup menduga laut di Timur;

melengkapi
1. menokok tambah supaya lengkap:
pengantin itu dilengkapi sepertinya:

2. mempersiapkan, memperalati (dengan senjata dan lain-lain) supaya lengkap:
kilang itu dilengkapi jentera-jentera moden;

melengkapkan menjadikan lengkap, mencukupkan, menyempurnakan:
lengkapkan semua gajah dan kuda;
aku serba kekurangan untuk ~ engkau sebagai seorang isteri yang sempurna;

memperlengkap menjadikan lebih lengkap;

kelengkapan
1. perihal lengkap, kegenapan:
pengetahuan bahasa Inggeris ialah satu ~ hidup di bawah kerajaan Inggeris;

2. sesuatu yang telah dilengkapkan (angkatan tentera dan lain-lain):
maka tukang kesaktian itu pun lalu mengadap tuanku Malim Deman laki isteri persembahan sudah siap ~ itu sekaliannya;

3. = ~ kapal [sastera lama] angkatan laut;

4. peralatan, perkakas:
~ memasak;
~ rumah;

berkelengkapan mempunyai kelengkapan;

perlengkapan alat (perkakas dan lain-lain) yang digunakan untuk melengkapkan sesuatu:
barang-barang yang diberikan itu terdiri daripada sepasang pakaian dan ~ bersolek;

pelengkapan perihal melengkapi (melengkapkan, memperlengkap):
ia juga berguna kepada pelajar-pelajar menengah atas dan institusi pengajian tinggi sebagai bacaan tambahan dan ~ kepada pembelajaran mengenai teori-teori ekonomi;

pelengkap
1. sesuatu yang digunakan untuk melengkapi (melengkapkan);

2. (Linguistik) kata yang menerangkan kata kerja dan lain-lain;

3. yang melengkapkan:
badan manusia mempunyai anggota utama dan anggota ~.

berkongsi