lempur

kelempuran kelemahan yang amat sangat (badan dan lain-lain).

berkongsi