legenda

1. cerita dongeng yang bersangkutan dengan kisah-kisah yang bersejarah;

2. petunjuk atau kata-kata keterangan tentang sesuatu (seperti peta, carta, ilustrasi, dan lain-lain).

berkongsi