legasi

[Indonesia-Belanda] perwakilan negara di luar negara (tarafnya lebih rendah daripada kedutaan besar).

berkongsi