lauk

1. daging atau ikan (lawan sayur) yang dimakan dengan nasi, pemakan nasi daripada daging atau ikan:
sedap benar ~ hari itu;
~-pauk
bermacam-macam lauk;

2. Brunei ikan hidup;
enak ~ dikunyah-kunyah, enak kata diperkatakan (peribahasa) nasihat yang baik perlu diulang-ulang menyebutnya;
lagi ~ lagi nasi (peribahasa) makin kaya makin banyak sahabat;
memberi ~ kepada orang membantai (peribahasa) menolong orang yang tidak perlu ditolong;
mencencang ~ tengah alat (peribahasa) menceritakan cacat cela sendiri pada banyak orang;
sebusuk-busuk ~ kalau dibasuh enak juga (peribahasa) sebesar-besar perselisihan dapat diperdamaikan;

berlauk ada lauk untuk dimakan dengan nasi:
tersangatlah susah hati Mak Andeh, teristimewa pula makan pun tiada ~ oleh ia pun di dalam pantang lagi;

berlaukkan menggunakan sebagai lauk:
kami makan tadi ~ ikan sepat siam.

berkongsi