lap

= kain ~ kain untuk menyapu;
kertas ~ kertas untuk mengeringkan dakwat;

mengelap menyapu atau mengeringkan dengan kain lap dan lain-lain, menyeka:
dia berdiri seketika, kemudian ~ dahinya;
tidak mengapa tumpah sedikit saya boleh lap;

berkongsi