lantang

1. = melantang kuat dan jelas didengar (suara dan lain-lain), jelas kedengaran:
suaranya ~ bertengkar dengan orang di sebelah rumah;
suaranya melantang di dalam seluruh ruang masjid;

2. terang dan nyata (pemandangan), luas dan jelas;

melantangkan menguatkan (suara dan sebagainya) supaya lantang:
~ suaranya supaya jelas didengar;

kelantangan perihal lantang:
kerana ~ cakap setengah-setengah tokoh politik, perhubungan antara kaum telah tidak menyenangkan.

berkongsi