landa I

melanda
1. memasuki atau menimpa (sesuatu) dengan keras (hebat, paksa), melanggar, merempuh, menempuh:
sekali bergegar juga gubuk itu dilanda angin;
kalau musuh hendak ~ tanah air kita, langkah mayat pemuda pemudinya dahulu;

2. [kiasan] menimpa (menguasai):
sekarang putus asa ~ jiwanya;

melandai menempuhi (dengan paksa), melalui:
ia ingin mencari hidup yang lebih bagus daripada yang pernah dilandainya;

terlanda terlanggar, dirempuh:
ingat, jangan ~ anak isteri orang apabila berjalan-jalan di pasar;

berkongsi