lamtanah

jenis percambahan yang kotiledonnya tinggal dalam tanah (tidak menyorong keluar).

berkongsi