lagak

1. gaya atau pembawaan (yang menunjukkan keangkuhan, kesombongan, dan lain-lain), tingkah laku dan tutur kata (yang menunjukkan kesombongan:
~nya seperti orang kaya;

2. gaya, tingkah laku:
ia menangis ~ anak yang dipukuli ibunya;
~ bahasa
gaya bahasa (kata dan pengucapannya);
~ lagam ark, ~ lagu pembawaan dan tutur bahasa;

berlagak
1. berperasaan besar diri, bersikap angkuh:
orang Wan Umar telah ~ sombong dengan kemewahan wang yang didapati daripada Kapitan Cina;
~ seperti orang besar;

2. melakukan diri seperti, berlaku spt:
dia ~ tidak tahu;
~ bodoh;

melagak
1. membuat diri seperti, berlagak:
Rashid sewaktu-waktu masih ~ seperti Jepun;

2. membuat orang lain berasa takut, menakut-nakuti, menggertak:
pegawai itu tiada lain hanya hendak ~ orang miskin itu;

melagakkan memperlihatkan kesombongan, menyombongkan:
tiada sesuatu yang hendak dilagakkan;

pelagak
1. orang yang suka berlagak;

2. [arkaik] barang pakaian untuk berhias.

berkongsi