kutet I

[Jakarta];

berkutetan tidak mudah menyerah (mengaku kalah, berputus harap, dan lain-lain), giat berusaha supaya berjaya dan lain-lain.

berkongsi