kusti

berkusti [sastera lama] bergusti, bergomol.

berkongsi