kurau III

[Kelantan];

mengurau menconteng (dengan kapur dan lain-lain), menggaris.

berkongsi