kunca I

1. ukuran isi bagi padi (biasanya sama dengan 160 gantang):
hasil sawahnya seluas kira-kira tiga ekar itu cuma lebih sedikit daripada tiga ~;

2. berkas besar (padi, jerami, dan lain-lain).

berkongsi