kumulatif

bertimbunan atau menjadi makin banyak (makin besar dan sebagainya) kerana pertambahan, bertimbun (hasil pertambahan yang berulang kali).

berkongsi