kumuh

1. [Minangkabau] kotor, keji, cemar;
berhati ~ tidak bersih (ikhlas) hatinya;

2. benda yang tidak berguna dan dikeluarkan oleh badan manusia, haiwan atau tumbuhan, kotoran:
darah membawa zat makanan dan oksigen dan mengeluarkan ~;
~ tumbuh-tumbuhan hijau terdiri daripada karbon dioksida yang dikeluarkan dalam masa pernafasan dan oksigen yang berlebihan;

mengumuhkan
1. [Minangkabau] mengotorkan, mengejikan;

2. mengeluarkan benda yang tidak berguna dari badan manusia, haiwan atau tumbuhan;

kumuhan bahan buangan yang dikeluarkan dari tubuh seperti peluh, air kencing, dan sebagainya;

perkumuhan yang berkaitan dengan kumuh atau pembuangan kumuh;
salur ~ salur untuk mengalirkan kumuh.

berkongsi