kumpar

mengumpar menggulung benang dan lain-lain pada gelendong (atau pada alat penggulung benang;

kumparan sejenis alat penggulung benang, gelendong.

berkongsi